Bia Corona Extra – Phong vị Mexico giữa lòng Hà Nội

Không mãnh liệt, ồn ào như Đức, Bỉ - những địa danh luôn xuất hiện trong giấc mơ của người yêu bia - hay sôi động, phóng khoáng như Mỹ, nhưng bia Corona Extra của Mexico vẫn luôn có chút gì đó để người ta nhớ đến. Một nước Mexico xinh đẹp, nên thơ, nhỏ xinh, rực rỡ như chiếc xe buýt hai tầng, bốt điện thoại đ Đọc Thêm ...

April 28, 2015 (0) comments

Bia Corona Extra – Phong vị Mexico giữa lòng Hà Nội

Không mãnh liệt, ồn ào như Đức, Bỉ - những địa danh luôn xuất hiện trong giấc mơ của người yêu bia - hay sôi động, phóng khoáng như Mỹ, nhưng bia Corona Extra của Mexico vẫn luôn có chút gì đó để người ta nhớ đến. Một nước Mexico xinh đẹp, nên thơ, nhỏ xinh, rực rỡ như chiếc xe buýt hai tầng, bốt điện thoại đ Đọc Thêm ...

April 28, 2015 (0) comments

Bia Corona Extra – Phong vị Mexico giữa lòng Hà Nội

Không mãnh liệt, ồn ào như Đức, Bỉ - những địa danh luôn xuất hiện trong giấc mơ của người yêu bia - hay sôi động, phóng khoáng như Mỹ, nhưng bia Corona Extra của Mexico vẫn luôn có chút gì đó để người ta nhớ đến. Một nước Mexico xinh đẹp, nên thơ, nhỏ xinh, rực rỡ như chiếc xe buýt hai tầng, bốt điện thoại đ Đọc Thêm ...

April 28, 2015 (0) comments

Bia Corona Extra – Phong vị Mexico giữa lòng Hà Nội

Không mãnh liệt, ồn ào như Đức, Bỉ - những địa danh luôn xuất hiện trong giấc mơ của người yêu bia - hay sôi động, phóng khoáng như Mỹ, nhưng bia Corona Extra của Mexico vẫn luôn có chút gì đó để người ta nhớ đến. Một nước Mexico xinh đẹp, nên thơ, nhỏ xinh, rực rỡ như chiếc xe buýt hai tầng, bốt điện thoại đ Đọc Thêm ...

April 28, 2015 (0) comments
Scroll to top